Písanie i/y po L (cvičenie 3)

#1. evanjelické l_ceum

#2. zatĺkať kl_nce

#3. l_kožrúty sa premnožili

#4. zamaskovaný al_gátor

#5. dostať sa do del_ria

#6. pl_šové hračky

#7. pl_tká rieka

#8. hokejová l_ga

#9. l_ter vody

#10. kozmetický gl_cerín

Vyhodnotiť

Výsledok

-