Román, druhy románov

Román je rozsiahle epické dielo, najväčší prozaický žáner so zložitou výstavbou. Zaraďujeme ho medzi žánre veľkej epiky. Okrem hlavnej dejovej línie môže obsahovať aj vedľajšie dejové línie a epizódne príbehy. Zahŕňa množstvo postáv (vystupujú v ňom hlavné i vedľajšie postavy), ktoré prechádzajú vývojom.

Vyznačuje sa voľnou a elastickou štruktúrou, má pružnú kompozíciu. Zobrazuje veľký počet udalostí, javov, medziľudských vzťahov, psychologických situácií, sociálnych prostredí ap. Časové obdobie, s ktorým autor pracuje je neobmedzené – môže zachytávať život jedného človeka, určité kratšie obdobie, rok, storočie, ale aj tisícročie.
Preberá prvky z ostatných literárnych a neliterárnych žánrov, využíva prvky rôznych jazykových štýlov a slohových postupov.

Druhy románov

Románové varianty môžeme deliť na základe rôznych aspektov, napr. podľa:

 • témy
 • literárneho obdobia
 • časového určenia deja
 • výpovednej formy

Romány podľa témy

 • biografický/životopisný román
  • L. Nádaši-Jégé: Cesta životom
 • detektívny román
  • A. Christie: Vraždy podľa abecedy
 • didaktický román
  • J. I. Bajza: René mláďenca príhodi a skúsenosťi
 • dievčenský román
  • T. Vansová: Sirota Podhradských
  • L. M. Montgomery: Anna zo Zeleného domu
 • dobrodružný román
  • D. Defoe: Robinson Crusoe
 • fantastický román
  • J. R. R. Tolkien: Pán prsteňov
 • historický román
  • A. S. Puškin: Kapitánova dcéra
  • L. N. Jégé: Adam Šangala
 • psychologický román
  • F. Dostojevskij: Zločin a trest
  • F. Mauriac: Thérèse Desqueyrouxová
 • rodinný román
  • J. Austen: Pýcha a predsudok
 • román pre mládež
  • K. Jarunková: Jediná
 • román-kronika
  • F. Hečko: Červené víno
 • sociálny/spoločenský román
  • M. Kukučín: Dom v stráni
  • J. Jesenský: Demokrati
 • sociálno-psychologický román
  • M. Urban: Živý bič
 • vedecko-fantastický román
  • K. Čapek: Válka s mloky
 • vojnový román

Romány podľa literárneho obdobia

 • staroveký
 • stredoveký
 • renesančný
 • barokový
 • klasicistický
 • romantický
 • realistický
 • expresionistický
 • naturalistický
 • francúzsky nový román
 • socialistickorealistický
 • postmoderný

Romány podľa časového určenia deja

 • historický román
 • román zo súčasnosti
 • utopický román

Romány podľa výpovednej formy formy

 • autobiografický román
 • dialogický román
 • román vo forme denníkových zápiskov
 • komorná forma románu
 • románové cykly
 • román-rieka
 • román vo forme listov
 • román v románe
 • trilógia

Zdroje

 1. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
 2. Kolektív autorov. Zmaturuj z literatúry 1. Bratislava: Pedagogické vydavateľstvo Didaktis, 2004. ISBN 80-89160-02-6.
 3. Polakovičová, A. a kol. Literatúra pre stredné školy 1. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2018. ISBN 978-80-8120-771-6.
 4. Polakovičová, A. a kol. Literatúra pre stredné školy 2. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2018. ISBN 978-80-8120-772-3.
 5. Polakovičová, A. a kol. Literatúra III pre stredné školy. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2018. ISBN 978-80-8120-773-0.
 6. Polakovičová, A. a kol. Literatúra pre stredné školy 4. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2018. ISBN 978-80-8120-774-7.

Kategórie: Literatúra | Teória literatúry