Písanie i/y (súhrnné cvičenie 5)

#1. dravý v_r

#2. hlasný včel_ bzukot

#3. horský b_c_kel

#4. dožil sa osemdesiat_ch narodenín

#5. údený s_r

#6. z_nscenovať predstavenie

#7. anal_zovať získané vzorky

#8. išiel do Lond_na

#9. ch_rurgické nástroje

#10. k_val na pozdrav

#11. zopakuj m_ to ešte raz

#12. dot_ková plocha

#13. rep_kový čaj

#14. jed na kr_sy

#15. chovať h_dinu

#16. obm_va pevninu

#17. točí sa okolo svojej os_

#18. voňavé m_dlo

#19. sleduje b_čie zápasy

Vyhodnotiť

Výsledok

-