Tip a typ

Kedy sa píše tip a kedy typ?

Tip

Podstatné meno tip (s mäkkým i) sa používa v dvoch významoch:

1. Odhad, predpoklad výsledku (najmä v športe, pri stávkach ap.)

  • Tip mu nevyšiel, preto nič nevyhral.
  • Môj tip bol nesprávny, naši utrpeli porážku.

2. Dobrá rada, odporúčanie

  • Sestra mi dala skvelý tip na víkend.
  • Pri každej návšteve hotela od nás dostanete brožúrku s tipmi na zaujímavé miesta, atrakcie a reštaurácie.
  • Skvelým tipom na výlet v okolí Spiša je Dobšinská ľadová jaskyňa.

Typ

Tvar typ (s ypsilonom) označuje jednotlivú osobu alebo vec ako predstaviteľa celej skupiny či výrobok, ktorý zastupuje celú sériu. Ide o podstatné meno, ktoré je možné nahradiť synonymami druh, model, charakter, ráz alebo vzor:

  • V bratislavskom kraji je mnoho typov stredných škôl.
  • Peter je cholerický typ človeka, má naozaj prudkú povahu.
  • Dnes predstavili úplne nový typ lietadla.

Pomôcka

Pri pravopise slov typ a tip nám môže poslúžiť nasledujúca predstava:

–► Ak máme tip na správny výsledok určitého športového zápasu, stačí vyplniť stávkový lístok a môžeme vyhrať – je to jednoduché, je to ľahká práca, preto mäkkéi“.

–► Na druhej strane vytvoriť nejaký nový typ (model) lietadla alebo automobilu je veľmi zložitá a náročná práca – je to ťažká práca, preto tvrdé „y“.


Zdroje

  1. Kačala, J. – Pisárčiková, M. – Považaj, M. Krátky slovník slovenského jazyka [online]. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, © 2003. Dostupné na: https://slovnik.juls.savba.sk/
  2. Mislovičová, S. a kol. Slovenčina na každý deň. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020. ISBN 978-80-224-1861-4.