Písanie i/y (súhrnné cvičenie 4)

#1. v_rivá práčka

#2. futbalová l_ga

#3. dvojnásobn_ majstri sveta

#4. kúpiť kancelársky náb_tok

#5. vynálezca d_namitu

#6. um_va si ruky

#7. strata p_gmentu

#8. kruhy v obil_

#9. skúsený ml_nár

#10. venuje sa k_nológii

#11. t_rkysové šaty

#12. stretáva sa s čertviek_m

#13. deti sa ch_chotali

#14. hus s_pí

#15. jazva mu h_zdí celú tvar

#16. pár motýl_ch krídel

#17. mraz_vé počasie

#18. v_sí na lane

#19. mestský c_ntorín

Vyhodnotiť

Výsledok

-