Písanie i/y v koncovkách čísloviek (cvičenie 3)

#1. tento plavec bol dvanást_

#2. skončili siedm_

#3. nult_ poludník

#4. prišli iba jedn_ rodičia

#5. dvojnásobn_ majstri sveta

#6. druh_ trpaslík

#7. siedm_ sa vyhol tomu pádu

#8. súhlasili s tým len jedn_

#9. toto je tisíc_ návštevník

#10. nie je prv_ ani posledn_

Vyhodnotiť

Výsledok

-