Sami a samy

Kedy sa píše sami a kedy samy?

Sami

Zámeno sám má v nominatíve množného čísla pádovú príponu -i pri:

1. –► osobách mužského rodu (životných podstatných menách mužského rodu):

 • Chlapci prišli sami.
 • Manažéri o tom budú rozhodovať sami.
 • Starostovia budú rokovať sami.

2. –► podstatných menách, ktorých rod sa nedá určiť:

 • Zasa prišli sami. (nedá sa určiť, kto prišiel)
 • Budú o tom rozhodovať sami.
 • Väčšinou sa prechádzajú sami.

Samy

Zámeno sám má v nominatíve množného čísla pádovú príponu -y pri:

1. –► zvieracích podstatných menách či neživotných podstatných menách mužského rodu:

 • Vlky si nájdu potravu samy, nemusíme ich kŕmiť.
 • Jaguáre sa vo svojom teritóriu zdržujú samy, sú to samotárske živočíchy.
 • Smreky si s nákazou poradili samy, nebolo treba použiť žiadne pesticídy.

2. –► podstatných menách ženského rodu alebo stredného rodu:

 • Dievčatá všetko zvládli samy, nepotrebovali žiadnu pomoc.
 • Ženy sú šikovné, dokážu si poradiť samy.
 • Ide o skúsené manažérky, tie komplikácie vyriešia samy.
 • Deti boli veľmi usilovné, samy namaľovali celú bránu.
 • O výstavbe nových projektov budú mestá rozhodovať samy.

Doplnenie

V prípade, že je vo vete viac podmetov, tvar slova sám závisí od ich rodu a životnosti.

1. –► Ak aspoň jeden člen viacnásobného podmetu je životné podstatné meno mužského rodu, používa sa tvar sami:

 • Riaditeľka a ostatní učitelia ostali v škole sami.
 • Peter s Martinou sa rozhodli, že prídu sami.
 • Veterinár a jeho mladý kocúr odišli z ordinácie sami.

2. –► Tvar sami sa používa aj vtedy, keď označenie zahŕňa ženy a mužov, prípadne aj deti:

 • Mladomanželia pôjdu na svadobnú cestu sami.
 • Po ich odchode svokrovci zostanú doma sami.

Poznámka

Rovnakými pravidlami sa riadia aj dvojice jedni/jedny, radi/rady, oni/ony.


Zdroje

 1. Kačala, J. – Pisárčiková, M. – Považaj, M. Krátky slovník slovenského jazyka [online]. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, © 2003. Dostupné na: https://slovnik.juls.savba.sk/
 2. Mislovičová, S. a kol. Slovenčina na každý deň. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020. ISBN 978-80-224-1861-4.