Písanie i/y po B (cvičenie 4)

#1. prijať b_rmovanie

#2. pestovať ob_lie

#3. pretekársky b_cykel

#4. ob_čajný podvod

#5. preb_tok pracovníkov

#6. štátna arb_tráž

#7. b_tkárska povaha

#8. Banská B_strica

#9. rozzúrený b_zón

#10. pepierová krab_ca

Vyhodnotiť

Výsledok

-