Písanie i/y v koncovkách prídavných mien (cvičenie 6)

#1. tichým mačac_m krokom

#2. prednáška o nasýten_ch uhľovodíkoch

#3. drz_ žiak

#4. koz_ syr

#5. bol najlepš_m študentom

#6. vy zúriv_ vlci

#7. písať štúrovsk_m pravopisom

#8. recyklácia hliníkov_ch plechoviek

#9. tatransk_ vzduch

#10. s vydr_m mláďaťom

Vyhodnotiť

Výsledok

-