Písanie i/y v koncovkách prídavných mien (cvičenie 1)

#1. mávali svojimi siv_mi sovími krídlami

#2. súc_ odborník

#3. prišiel s vesel_m úsmevom

#4. sudkyn_n priateľ

#5. mlad_ futbalisti

#6. hlasn_ včelí bzukot

#7. rozprával o krokodíl_ch mláďatách

#8. lúka plná voňav_ch kvetov

#9. matk_ni známi

#10. prišiel so svadobn_mi šatami

Vyhodnotiť

Výsledok

-