Písanie i/y po C (cvičenie 4)

#1. ostrov C_prus

#2. vyoperovať c_stu

#3. hoc_jaké ovocie

#4. zvončeky c_nkajú

#5. rôzne druhy c_kád

#6. c_sterna s pitnou vodou

#7. kyselina salic_lová

#8. c_roková metla

#9. chemické vlastnosti ac_lchloridov

#10. c_trusové plody

Vyhodnotiť

Výsledok

-