Písanie i/y v koncovkách podstatných mien (cvičenie 6)

#1. na pol_ rastie kukurica

#2. prišla so štyrmi taškam_

#3. údené syr_

#4. pozerala prísnymi očam_

#5. nečakané úsmev_

#6. býva na prízem_

#7. usilovní pekár_

#8. narysuj dve priamk_

#9. zaťal pazúr_ do koristi

#10. náruživí kartár_

Vyhodnotiť

Výsledok

-