Písanie i/y po B (cvičenie 1)

#1. drevený náb_tok

#2. hodiny dob_li šiestu

#3. b_strí žiaci

#4. b_valý minister

#5. liečivé b_liny

#6. mať vysoké amb_cie

#7. verne sa ľúb_ť

#8. sedieť na b_dle

#9. ísť na odb_t

#10. Bab_lonská ríša

Vyhodnotiť

Výsledok

-