Písanie i/y (súhrnné cvičenie 7)

#1. c_nový vojačik

#2. variabilný s_mbol

#3. maďarská v_žla

#4. ktor_si zamestnanci s tým nesúhlasili

#5. Ach_llova päta

#6. húževnatý Esk_mák

#7. hokejový t_m

#8. nap_navý film

#9. r_mske právo

#10. jedn_ sú šťastné, druhé smutné

#11. obilná s_pka

#12. išiel do k_na

#13. h_be sa veľmi rýchlo

#14. hanb_l sa za svoje činy

#15. počúva d_chovku

#16. l_ter vody

#17. m_ší chvost

#18. napadli ich divé zver_

#19. koz_ syr

Vyhodnotiť

Výsledok

-