Písanie i/y (súhrnné cvičenie 6)

#1. auto dostalo šm_k

#2. evanjelické l_ceum

#3. umelé d_chanie

#4. červené b_kiny

#5. poštípali ho os_

#6. r_bárska sieť

#7. proh_bícia priniesla zmenu

#8. has_čský zbor

#9. s vydr_m mláďaťom

#10. s_rotské dávky

#11. pes ch_til líšku

#12. prišli do cieľa ako posledn_

#13. africká ant_lopa

#14. brosk_ňový kompót

#15. rec_klovaný papier

#16. všetc_ zabudli na jeho narodeniny

#17. poz_val na svadbu

#18. v_sutý most

#19. p_škótové cesto

Vyhodnotiť

Výsledok

-