Zápor v slovenčine

Záporom (negáciou) meníme platnosť významu pôvodnej vety (výpovede). Zápor vyjadruje opačné tvrdenie ako pôvodná veta.

 • Ona je šikovná – Ona nie je šikovná.
 • Byť či nebyť?

Druhy záporu

Zápor môže byť

 • vetný (celkový) zápor – popiera celú vetu, najčastejšie je vyjadrený záporným slovesom v prísudku
  • Nevyhrali sme zápas. Zásielka nám neprišla. – Nemyslím to vážne…
 • členský (čiastkový) zápor – popiera len jeden vetný člen
  • Nevyhrali sme zápas, ale veľmi sme sa snažili.
  • Zásielka nám neprišla, no zajtra by ju mali odoslať.
 • Slovný zápor
  • Neposlúchal, a preto dostal figu borovú.
 • dvojitý zápor
  • nikde nepršalo; nič sa nestalo, nikto neprišiel
 • dvojitý vetný zápor (litotes)
  • nemožno mi nevyjadriť sa = musím sa vyjadriť
  • nedovolí mi nespomenúť = musím spomenúť
  • nemožno mi ťa neľúbiť= musím ťa ľúbiť

Vyjadrovanie záporu

V slovenčine vyjadrujeme zápor viacerými spôsobmi, a to:

 • slovotvornou predponou ne-:
  • nepracujem, neposlúcham, nesedí, nekreslíme, nepočúvajú, nebehá…
 • časticou nie:
  • nie je to pravda; nie je to jednoduché; nie sme prví…
 • vymedzovacími zámenami
  • nikto neprišiel; nič mi nepovedal; nikdy tu neprší…
 • časticou ani
  • nepovedal ani slovo; ani mi nehovor…
 • slovotvornou príponou bez
  • bezcharakterný, bezbarierový, bezvýznamný, bezstarostný…
 • cudzími slovotvornými príponami a-, de-, dis-, dys-, i-
  • amorálny, deaktivovať, diskvalifikovať, dysfunkcia, iracionálny…

Zdroje

 1. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
 2. Caltíková, M. – Lábaj, Ľ – Lauková, Z. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Slovenský jazyk pre stredné školy 2. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2019. ISBN 978-80-8120-719-8.
 3. Kolektív autorov. Gramatika súčasnej slovenčiny. Bratislava: Lingea, 2016. ISBN 978-80-8145-117-1.
 4. Papuga, J. Kompendium slovenčiny. Bratislava, 2019. ISBN 978-80-971287-5-3.

Kategórie: Slovenčina | Syntax