Písanie i/y po C (cvičenie 3)

#1. c_nický človek

#2. mestský c_ntorín

#3. byzantský c_sár

#4. rec_klovaný papier

#5. c_nový vojačik

#6. zvýšený počet leukoc_tov

#7. emanc_pované ženy

#8. c_klón ohrozoval obyvateľov

#9. prijať titul arc_vojvodu

#10. c_rhóza pečene

Vyhodnotiť

Výsledok

-