Písanie i/y po Z (cvičenie 1)

#1. dôležitý enz_m

#2. čistý z_sk

#3. z_mné mesiace

#4. šikovný gymnaz_sta

#5. vyplaziť jaz_k

#6. auto zraz_lo cyklistu

#7. hrôz_plný dom

#8. pokazený z_ps

#9. horúci gejz_r

#10. vtipná prez_vka

Vyhodnotiť

Výsledok

-