Písanie i/y po Z (cvičenie 2)

#1. ťažko vysloviteľný jaz_kolam

#2. voz_k sena

#3. siz_fovská práca

#4. mraz_vé počasie

#5. z_skať významné ocenenie

#6. had sa odplaz_l

#7. poz_vať na svadbu

#8. významní jaz_kovedci

#9. áz_jský trh

#10. vykrúca si fúz_ky

Vyhodnotiť

Výsledok

-