Písanie i/y po V (cvičenie 8)

#1. bohatý na v_tamíny

#2. zlomené prav_tko

#3. v_klad obchodného domu

#4. školské v_várium

#5. porušovať prav_dlá

#6. sériová v_roba

#7. zv_šovanie cien

#8. barokový v_kier

#9. v_skyt škodcov

#10. stráv_ť noc v hoteli

Vyhodnotiť

Výsledok

-