Písanie i/y po V (cvičenie 3)

#1. na konári sedí v_r

#2. vlk zav_ja

#3. cesta sa v_nie

#4. v_trína plná porcelánu

#5. často sa v_dame

#6. v_kať nadriadenému

#7. v_nšovať oslávencovi

#8. olympijský v_ťaz

#9. v_za obyčajná

#10. nav_jať lano do kotúča

Vyhodnotiť

Výsledok

-