Písanie i/y po V (cvičenie 1)

#1. v_datá žena

#2. prudký v_chor

#3. červené v_no

#4. náv_ková látka

#5. v_sieť na vešiaku

#6. v_ť vence

#7. v_soká hora

#8. horúca v_hňa

#9. cesta sa v_nie

#10. v_jsť niekomu v ústrety

Vyhodnotiť

Výsledok

-