Písanie i/y po V (cvičenie 7)

#1. v_borné jedlo

#2. začalo sv_tať

#3. čistý v_kres

#4. likv_dácia odpadu

#5. v_chod Slovenska

#6. v_živové doplnky

#7. drv_vý tlak

#8. ohrozovať civ_listov

#9. vtáky hv_zdajú

#10. v_tvarné umenie

Vyhodnotiť

Výsledok

-