Písanie i/y po V (cvičenie 6)

#1. detský v_skot

#2. v_robený z ocele

#3. súperovo bránkov_sko

#4. voňavá av_váž

#5. borov_cové drevo

#6. chv_ľková slabosť

#7. vojakov pov_šili

#8. hlasitý v_strel

#9. v_konať inšpekciu

#10. v_bračný prístroj

Vyhodnotiť

Výsledok

-