Písanie i/y po V (cvičenie 5)

#1. strhol ho v_r v rieke

#2. priv_kať si na ťažkú prácu

#3. spravodajský serv_s

#4. vzniesol sa do v_šin

#5. americký v_ceprezident

#6. V_šehradská štvorka

#7. prenocovať vo v_gvame

#8. skúsený nav_gátor

#9. v_znamné osobnosti

#10. náročný cv_k

Vyhodnotiť

Výsledok

-