Písanie i/y po V (cvičenie 4)

#1. odsúdili nev_nného

#2. priestranná v_la

#3. husľový v_rtuóz

#4. v_tie zvierat

#5. v_ška trestu

#6. v_sutý most

#7. v_ ste stredoškoláci

#8. čítať nov_ny

#9. v_skať od radosti

#10. dv_hať kotvy

Vyhodnotiť

Výsledok

-