Písanie i/y po S (cvičenie 8)

#1. raňajky so S_monou

#2. s_mfonický orchester

#3. šľachtené os_vo

#4. nas_tený roztok

#5. s_lónová bielizeň

#6. s_lážna jama

#7. s_kot zvierat

#8. s_labický spev

#9. horký abs_nt

#10. s_fónová fľaša

Vyhodnotiť

Výsledok

-