Písanie i/y po S (cvičenie 6)

#1. s_bírsky mráz

#2. s_ndikát českých spisovateľov

#3. nebezpečný nás_lník

#4. kamenný nás_p

#5. fos_lné palivo

#6. drôtené s_to

#7. najedol sa dos_ta

#8. nadvetná s_ntax

#9. ovocný s_rup

#10. s_lvestrovská zábava

Vyhodnotiť

Výsledok

-