Písanie i/y po S (cvičenie 5)

#1. vys_chajúci prameň

#2. spal ako s_seľ

#3. s_vá myš

#4. bezmäs_tá strava

#5. s_mulované prostredie

#6. s_čanie pary

#7. znelostná as_milácia

#8. agres_vny útok

#9. s_mpatický umelec

#10. s_nonymické jednotky

Vyhodnotiť

Výsledok

-