Písanie i/y po S (cvičenie 4)

#1. popros_ť o pomoc

#2. chodiť do pos_lňovne

#3. s_pivý kašel

#4. ovčí s_r

#5. s_kať od bolesti

#6. hlasná s_réna

#7. uznávaný ps_chológ

#8. svetelná s_gnalizácia

#9. s_likónový olej

#10. obilná s_pka

Vyhodnotiť

Výsledok

-