Písanie i/y po R (cvičenie 9)

#1. str_hať vlasy

#2. pestuje mar_huanu

#3. obr_s postavy

#4. medzinárodný r_chlik

#5. ár_jský pôvod

#6. havar_jné poistenie

#7. ísť na r_bačku

#8. vyr_té znaky

#9. r_ziková prevádzka

#10. vtipný afor_zmus

Vyhodnotiť

Výsledok

-