Písanie i/y po R (cvičenie 7)

#1. iskr_čka nádeje

#2. boxerský r_ng

#3. tajná skr_ša

#4. Veľkomoravská r_ša

#5. r_žovisko zlata

#6. r_k zveri

#7. chlor_d sodný

#8. kryštalická br_dlica

#9. ľúbostný por_v

#10. br_dí sa mu jedlo

Vyhodnotiť

Výsledok

-