Písanie i/y po P (cvičenie 6)

#1. rep_kový čaj

#2. ašp_rovať na medailu

#3. p_somka z literatúry

#4. p_tón kráľovský

#5. odp_kať si trest

#6. p_stáciová zmrzlina

#7. austrálsky vtákop_sk

#8. nap_navý film

#9. fľaškové p_vo

#10. ísť na p_tačky

Vyhodnotiť

Výsledok

-