Písanie i/y po P (cvičenie 3)

#1. africké párnokop_tníky

#2. vyp_tať si účet

#3. p_šná šľachta

#4. chlap_sko ako hora

#5. odvážny p_rotechnik

#6. chrípková ep_démia

#7. saténové p_žamo

#8. lap_dárna odpoveď

#9. kap_talistický systém

#10. pop_navá rastlina

Vyhodnotiť

Výsledok

-