Písanie i/y po P (cvičenie 2)

#1. žiť v prep_chu

#2. bezočivý p_tliak

#3. prep_chnúť pneumatiku

#4. dop_t po tovare

#5. vtáča p_pa

#6. p_sať úlohu

#7. motorová p_la

#8. udrel psa po p_sku

#9. ašp_rant na majstrovský titul

#10. sp_tovať si svedomie

Vyhodnotiť

Výsledok

-