Písanie i/y po P (cvičenie 1)

#1. vstúp_ť do miestnosti

#2. rodičovská p_cha

#3. p_rátska loď

#4. šp_navá dlážka

#5. cestop_sný román

#6. konské kop_to

#7. drevené p_liny

#8. sklenená p_peta

#9. egyptská p_ramída

#10. tmavý p_tvor

Vyhodnotiť

Výsledok

-