Písanie i/y po P (cvičenie 4)

#1. p_gmentové škvrny

#2. bojovať ostrými kop_jami

#3. gaštanové p_ré

#4. záhrada je zarastená p_rom

#5. železný p_rit

#6. rodinný p_knik

#7. tropické ep_fyty

#8. ep_cká báseň

#9. P_renejský polostrov

#10. p_chľavá rastlina

Vyhodnotiť

Výsledok

-