Písanie i/y po M (cvičenie 8)

#1. akadem_cký titul

#2. trhová ekonom_ka

#3. zlom_seľný smiech

#4. odhm_ziť pivnicu

#5. um_ si ruky!

#6. výbuch dynam_tu

#7. protitanková m_na

#8. pom_lená hlava

#9. dobrosrdečná mam_čka

#10. zvetrávanie m_lonitov

Vyhodnotiť

Výsledok

-