Písanie i/y po M (cvičenie 1)

#1. podaj m_ pero

#2. veselý m_mozemšťan

#3. strašidelný priesm_k

#4. hm_zožravý živočích

#5. auto dostalo šm_k

#6. adm_nistratívny pracovník

#7. bojí sa m_ší

#8. obm_va pevninu

#9. dobrom_selný človek

#10. s čistým svedom_m

Vyhodnotiť

Výsledok

-