Písanie i/y po M (cvičenie 3)

#1. zlom_seľný človek

#2. voňavé m_dlo

#3. m_ší chvost

#4. strmý skalnatý m_s

#5. m_zerný výsledok

#6. špinavé um_vadlo

#7. lietajúci hm_z

#8. neposedný M_chal

#9. m_lión divákov

#10. M_to pod Ďumbierom

Vyhodnotiť

Výsledok

-