Písanie i/y po M (cvičenie 2)

#1. čistiť kom_n

#2. um_vať si ruky

#3. nebezpečná m_sia

#4. je nositeľka titulu m_ss

#5. antická m_tológia

#6. strojársky priem_sel

#7. porcelánová m_ska

#8. hokejový korm_delník

#9. jedovatá zm_ja

#10. m_steriózny príbeh

Vyhodnotiť

Výsledok

-