Písanie i/y po M (cvičenie 7)

#1. dlhé m_halnice

#2. postavenie m_mo hry

#3. svedom_tý človek

#4. m_rtový veniec

#5. uznávaný m_kológ

#6. adm_rál britského námorníctva

#7. vesm_rny program

#8. vym_ť ranu

#9. m_ Slováci

#10. kašm_rový šál

Vyhodnotiť

Výsledok

-