Písanie i/y po M (cvičenie 6)

#1. m_kať plecami

#2. m_ňať peniaze

#3. nezm_selné nápady

#4. naša Em_lia

#5. študovať m_kroorganizmy

#6. dom_novať v hre nad súperom

#7. toto sa vym_ká z normy

#8. v diaľke sa m_hlo svetlo

#9. včasná m_rabela

#10. vyžm_kať bielizeň

Vyhodnotiť

Výsledok

-