Písanie i/y po M (cvičenie 5)

#1. zam_kať dvere

#2. byť v pom_kove

#3. ostať v anonym_te

#4. originálna m_šlienka

#5. bezdrôtový m_krofón

#6. m_lné predstavy

#7. kŕmiť ošípané pom_jami

#8. zahrať si dom_no

#9. mravce sa hm_ria

#10. vyberať m_to

Vyhodnotiť

Výsledok

-