Písanie i/y po M (cvičenie 4)

#1. um_váreň áut

#2. šm_kľavá podlaha

#3. milá Jarm_la

#4. km_tať prstami

#5. meniny má M_roslav

#6. vym_slená historka

#7. zlom_l si nohu

#8. m_nerálna voda

#9. dávna m_nulosť

#10. námorná m_ľa

Vyhodnotiť

Výsledok

-