Písanie i/y po L (cvičenie 9)

#1. fl_šové pásmo

#2. hmla sa rozpl_nula

#3. bil_ngválne gymnázium

#4. tečú mu sl_ny

#5. hydrol_za bielkovín

#6. plynová bubl_na

#7. zníženie l_bida

#8. udica s bl_skáčom

#9. studená dol_na

#10. fyzikálne vlastnosti mol_bdénu

Vyhodnotiť

Výsledok

-