Písanie i/y po L (cvičenie 8)

#1. elektrol_za vody

#2. biblická apokal_psa

#3. ol_vové oleje

#4. hlasito vzl_kať

#5. pol_cajný zbor

#6. mať dokonalé al_bi

#7. nesl_chaná lož

#8. rehoľný cel_bát

#9. pol_gamia bola častým javom

#10. vysoká hladina adrenal_nu

Vyhodnotiť

Výsledok

-