Písanie i/y po L (cvičenie 6)

#1. v diaľke sa bl_ska

#2. šikovný husl_sta

#3. sl_chať každé slovo

#4. l_gotavé hviezdy

#5. pol_py v tráviacom trakte

#6. l_najkový papier

#7. pl_nulé vyjadrovanie

#8. býval na sídl_sku

#9. skupina l_berálov

#10. hrať na l_re

Vyhodnotiť

Výsledok

-