Písanie i/y po K (cvičenie 1)

#1. k_tica ruží

#2. k_priaci prášok

#3. v záhrade k_kiríkal kohút

#4. k_slá chuť

#5. dvojk_lové závažie

#6. išiel do k_na

#7. školský sk_cár

#8. k_sucký región

#9. 600 k_lometrov za hodinu

#10. nak_dal hnoj na voz

Vyhodnotiť

Výsledok

-