Písanie i/y po K (cvičenie 3)

#1. k_val na pozdrav

#2. obliekol si k_mono

#3. k_bernetická bezpečnosť

#4. dejiny svetovej k_nematografie

#5. víťazná ek_pa

#6. húževnatý Esk_mák

#7. brosk_ňový kompót

#8. lodný k_l

#9. k_beľ na vodu

#10. pestovať k_vi

Vyhodnotiť

Výsledok

-